1. Hizmet Şartları

Web sitesi https://www.anadolu.online/ adresindeki (Anadolu Online) web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına; geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için, web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın; (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir.

Bu izin, yalnızca tarafından bildirilen şartlarda, kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri sonucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca, işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız.

Materyalleri değiştirmek veya kopyalamak; Materyalleri, herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için, (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. İnternet sitesinde yer alan, herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı; Ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri, bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, otomatik olarak sonlandırılır. Veya tarafından, gerekli görülen durumlarda, ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının, herhangi bir şekilde sonlandırılması; Veya bu lisansın feshi hallerinde, nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak, imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname

İnternet sitesinde yer alan materyaller, bu web sitesinde belirtilen şekilde, olduğu gibi sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi, hiçbir garanti vermez. İşbu sözleşmeyle, örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya; Fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder.

Ayrıca, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya; Bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar

Web sitesi veya tedarikçileri hiçbir koşulda, internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir veri zararı ve/veya iş kesintisinden; veya yetkili temsilcisine, bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin doğruluğu

Anadolu online web sitesinde görünen materyaller, teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu, garanti etmemektedir. Anadolu, web sitesinde bulunan materyallerde, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Anadolu online, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir. Bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, site tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin, kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler

Anadolu online, bu hizmet şartlarını, web sitesi için herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak, güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı, kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda, yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.

Bu koşullar 28 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.